2010-03-08 22:06 #0 av: sissie

Att Maya-folket var högt utvecklade inom matematik och astronomi känner väl alla till. De hade dessutom en sinrik kalender också. En kalender som just nu är i ropet då den tar "slut" 21 december 2012. Slut och slut tar den inte då det är en cyklisk kalender och därför börjar om från noll.

Nog om det.

Här är en länk till en Wikipediasida som förklarar deras räknesätt på ett enkelt sätt.

Maya-folkets räkningssätt