2010-08-16 10:42 #0 av: Rita-S

"

On This Day: In 1946 the Indian Claims Commission was established by the United States Congress to hear claims of Indian tribes against the United States. The Commission created a process for tribes to address their grievances against the United States, and offered monetary compensation for territory lost as a result of broken federal treaties.

However, by accepting the government's monetary offer, the aggrieved tribe abdicated any right to raise their claim again in the future, and on occasion gave up their federal status as a tribe after accepting compensation. The Commission was adjourned in 1978 by Public Law 94-465, which terminated the Commission and transferred its pending docket of 170 cases to the United States Court of Claims on September 30, 1978.

By the time of the Commission's final report, it had awarded $818,172,606.64 in judgments and had completed 546 dockets."

Översatt:
i 1946 blev Indian Claim Comission etablerat av Kongressen i USA, för att handtera klagomål från Indianer-stammer mot staten USA. Kommisjonen skapade en process för stammerna så dom kunne rikta sina klagomål mot USA, och erbjöd omedelbar kompensation för förlorade landområden som fölgd av brutna federala avtal.

Men genom att acceptera regeringens erbjudanden accepterade stammen även all rätt att höja det samma krav igjen i framtiden, och i bland även att få uppge sin federala status som stam efter accepterat kompensation.
Kommissionen lades ner i 1978 av Public Lav 94-465, vilket avslutade kommissionen och överförde dom väntande hög av 170 klagomål till United states domstol för klagomål 30 september 1978.

Innan kommissionens sista rapport hadde $818. 172. 606,64 blivit tilldelat i dommer runtom, och 546 söksmål var avslutat.