2010-08-17 23:19 #0 av: Rita-S

"On This Day: In 1862 the Sioux Uprising (also known as the Dakota War, Sioux Outbreak of 1862, the Dakota Conflict, the U.S.-Dakota War of 1862 or Little Crow's War) began. The Uprising was an armed conflict between the United States and several bands of the eastern Sioux or Dakota along the Minnesota River in southwest Minnesota. The Sioux were protesting continued encroachment on their lands and the failure of the US Government to honor treaty rights. The Uprising ended with a mass execution of 38 Dakota men on December 26, 1862, in Mankato, Minnesota."

Översatt: I 1862 började Sioux upproret (även kallad Dakota kriget, Sioux Utbrottet av 1862, Dakota konflikten, SA-Dakota kriget 1862 eller Little Crow's War).
Upproret var en väpnad konflikt mellan USA och fler stamer östliga Sioux eller DAkota längsmed Minesota-älven i södra Minesota. Sioux protesterade mot den fortsatta inntrången på sina landområden och USA's brist på att överhålla avtalen. Upproret slutade i en massavrättninga av 38 Dakota män 26 December 1862 i Mankato, Minesota.