2010-08-16 10:31 #0 av: Rita-S

"On This Day: In 1676 Wampanoag leader Metacom (also known as King Philip) was shot and killed. King Philip's War, sometimes called Metacom's War or Metacom's Rebellion, was an armed conflict between Native American inhabitants of present-day southern New England and English colonists and their Native American allies in 1675-1676. The war is named after the main leader of the Native American side, Metacomet, Metacom, or Pometacom, known to the English as "King Philip". 800 out of 52,000 English colonists (1.5%) and 3,000 out of 20,000 Native Americans (15%) lost their lives due to the war"

Översatt: i 1676 blev Wampanoag's ledare Metacom (även känd som kung Philip) skjuten och dog. Kung Philips krig, även kallat Metacom's krig eller Metacom's uppror, var en väpnad konflikt mellan ursprungsfolket som var bosatt i dagens södra Nya England och Engelska kolonister och deras alierade ursprungsfolk. Krigen namnades efter huvudledaren för ursprungsfolket, Metacomet, Metacom eller Metacom av Pometacom, känd bland engelskmennen som Kung Philip. 800 av 52 000 kolonister (1,5%) och 3000 av 20 000 ursprungsfolk(15%) förlorade livet pga kriget.