2010-08-16 10:54 #0 av: Rita-S

On This Day: In 2006 Dame Te Atairangikaahu travelled to Hawaiiki-a-nui, using the Te Ara Wairua - Spirits' pathway. The Maori Queen held her ceremonial office for 40 years, and was a champion of Maori rights and culture. Her full name and title was Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu. Her title Te Arikinui (meaning Great Chief) and name Te Atairangikaahu (meaning the hawk of the morning sky) were bestowed when she became monarch; previously she was known as Princess Piki Mahuta and, after marriage, Princess Piki Paki.


Översatt: I 2006 reste Dame Te Atairangikaahu till Hawaiiki-a-nui, och använde då Ara Qairua, Andarnas väg. Maori-drottningen höll sina ceremoniella uppdrag i 40 år och var en förkämpare för Maorienes rättigheter och kultur. Hennes fulla namn och tittel var Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu. Hennes tittel Te Arikinui (betyder Stora hövding/ledare) och namn Te Atairangikaahu (betyder Höken av morgonhimmelen) blev tilldelat henne när hon blev monark; Tidligare var hon känd som Prinsessan Piki Mahuta och efter giftemålet Prinsessan Piki Paki.