2010-08-17 11:04 #0 av: Rita-S

"On This Day: In 1868 the Peruvian (now part of Chile) port of Arica - located in the Aymara traditional heartland - was devastated by a tsunami which followed a magnitude 8.5 earthquake in what is now called the Peru-Chile Trench off the coast of South America. The earthquake and tsunami killed an estimated 25,000 people in Arica and perhaps 70,000 people in all, according to some historians, many of whom were indigenous Aymara people."

Översatt: I 1868 blev den peruanska (numera en del av Chile) hamnen - beliggenhet i Aymaras traditionella hemland - totalforstörd av en tsunami som följde en jordbävning som mätte 8,5 på richter skala i det som nu kallas Peru-Chile graven eller Atacamagraven  utanför kusten av Sör-Afrika.
Jordbävningen och tsunamien dödade omlag 25 000 människor i Afrika och möiligtvis 70 000 männoskor totalt, enligt vissa historikers, varav många var tillhörande Aymara folket.