18. Information och hemsides-tips

September i Historien!

2010-09-08 23:06 #0 av: Rita-S

1 September

"On This Day: In 1858 over 500 Coeur d'Alene people fought Colonel George H. Wright and 600 soldiers at the Battle of Four Lakes near present-day Spokane, Washington. Wright attacked and drove off the Indians inflicting heavy losses while reportedly not losing a single soldier due to the long range (500+ yards) of the new Springfield Model 1855 Rifle-Musket vs. the short range (50-100 yards) of the Indian's smoothbores. Over 60 Coeur d'Alene warriors lost their life protecting their people and land."

översatt:
I 1858 kämpade över 500 människor från Coeur d'Alene mot Överste George H. Wright ch hans 600 soldater i kampen vid Four Lakes nära det som i dag kallas Spokane, Wahington. Wright angrep och drev bort indianerna medans han tillfogade stora förluster samtidigt som enligt uppgift inte förlorat en enda soldat på grund av den långväga (500 + meter)nya Springfield modell 1855 Rifle-Musket vs kort räckvidd (50-100 meter) av indianernas kortdistanse vapen. Mer än 60 Coeur d'Alene krigare förlorade livet för att skydda sitt folk och sitt land.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-08 23:11 #1 av: Rita-S

2 September:

"On This Day: In 1838 the last sovereign Queen of Hawai'i, Lydia Kamaka?eha Kaola Mali?i Lili?uokalani, was born. Lili?uokalani inherited the throne from her brother Kalakaua on 29 January 1891. On 14 January 1893, a group composed of Americans and Europeans formed a Committee of Safety seeking to overthrow the Hawaiian Kingdom, depose the Queen, and seek annexation to the United States. The Queen was deposed on 17 January 1893 and temporarily relinquished her throne to "the superior military forces of the United States". She had hoped the United States, like Great Britain earlier in Hawaiian history, would restore Hawaii's sovereignty to the rightful holder."

Översatt: År 1838 föddes den sista suverena drottningen i Hawau, Lydia Kamakaeha Kaola Malii Lili'uokalani. Lili'uokalani ärvde tronen från sin bror Kalakaua den 29 januari 1891. Den 14 januari 1893 bildades en grupp bestående av amerikaner och européer en Committee of Safety med syfte att störta Hawaii- kungariket, avsätta drottningen och söka annektering till USA. Drottningen avsattes den 17 januari 1893 och tillfälligt överlämnade sin tron till "den överlägsna militära styrka från USA".Hon hade hoppats USA, liksom Storbritannien tidigare i Hawaiian historia, skulle återställa Hawaii suveränitet till den rättmätige innehavare.

 

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-08 23:13 #2 av: Rita-S

3 September:

"On This Day: In 1855 General William S. Harney and over 600 soldiers attacked Little Thunder and a camp of Sioux American Indians camped on the Blue River, Nebraska. After the fighting, over 100 Sioux warriors were killed and over 60 women and children were taken prisoners. Based on his actions, the Sioux called General Harney "The Butcher.""

Översatt: I 1855 attackerade General William S. Harney och över 600 oldater ett läger med Sioux Amerikanska Indianers som kampade vid Blue River, Nebraska. Efter kampen hadde över 100 Sioux krigare dödats, och över 60 kvinnor och barn tillfångatagna. Baserat på hans handlingar blev General Harney kallat "Slaktaren" av Sioux indianerna.

 

 

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-08 23:17 #3 av: Rita-S

4 September:

"On This Day: In 1886 Geronimo (Chiricahua: Goyaalé, "one who yawns"; often spelled Goyathlay or Goyahkla in English) officially surrendered to General Miles at Skeleton Canyon, Arizona. Goyaale was a prominent Native American leader and medicine man of the Chiricahua Apache who fought against Mexico and the United States and their expansion into Apache tribal lands for several decades during the Apache Wars."

Översatt: I 1886 övergav sig officiellt Geronimo(Chiricahua: Goyaalé, "den som gäspar"; ofta stavat Goyathlay eller Goyahkla på Engelska) till General Miles vid Skeleton Canyon, Arizona. Goyaale var en prominent Indianer-ledare och medisinman i Chiricahua Apache stamen, som kämpade mot Mexico och United Stades och deras utvidgande av territorie inn i Apache stam's landområden i flera decennier under Apache krigerna.

 

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-08 23:20 #4 av: Rita-S

5 September:

"On This Day: In 1991 the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 came into force. It is an International Labour Organization Convention, also known as ILO Convention 169, or C169. It is the major binding international convention concerning indigenous peoples, and a forerunner of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Only 21 countries have ratified the Convention, while the United States, Canada, Australia, Russia, and many other countries have failed to adopt its binding guidelines."

Översatt: i 1991 trädde konventionen om ursprungsfolk och stammfolk i kraft. Det är en ILO-konvention, även kallad ILO: s konvention 169, eller C 169.Det är den största bindande internationell konvention om ursprungsbefolkningar, och en föregångare till deklaration om urbefolkningars rättigheter.Endast 21 länder har ratificerat konventionen, medan USA, Kanada, Australien, Ryssland och många andra länder har misslyckats med att anta bindande riktlinjer.

 

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-08 23:24 #5 av: Rita-S

6 September :

On This Day: In 1877 Crazy Horse (Lakota: Thasú?ke Witkó, literally "His-Horse-Is-Crazy" or "His-Horse-Is-Spirited") travelled to the Happy Hunting Ground. Crazy Horse was a Native American war leader of the Oglala Lakota. He took up arms against the U.S. Federal government to fight against encroachments on the territories and way of life of the Lakota people, including leading a war party at the Battle of the Little Bighorn in June 1876.

Översatt: i 1877 reste Crazy Horse (Lakota: Thasú?ke Witkó, bokstavligen talat "His-Horse-Is-Crazy" eller "His-Horse-Is-Spirited", "hans häst är galen" eller "hans häst har humör") till Det som kallas The Happy HUnting Ground. Crazy Horse var en armeikansk krigshövding från Oglala Lakota. Han tog till vapen mot USA: s federala regeringen för att bekämpa kränkningarna av de territorier och livsstil för Lakota's folk, däribland att leda krigarna i slaget vid Little Bighorn i juni 1876.

 

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-08 23:51 #6 av: sissie

Tackar för trevlig läsning. Nja vissa delar kan man nog kalla otrevliga.

Crazy Horse har man hört talas om och slaget vid Little Big Horn.

Nystartad sajt om jänkare! CoolWrooom!

Amerikanska Bilar

Pontiacsgirls blogg

Anmäl
2010-09-09 08:23 #7 av: Rita-S

jopp det har man :) fast som du säger, inte alltid så trevlig läsning

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-09 18:35 #8 av: Rita-S

9 September:

"On This Day: In 1891 two Kickapoo Chiefs were forced by Secretary of the Interior John W. Noble to sign an agreement selling "surplus lands" to the United States for thirty cents per acre. Along with the two forced signatures, many forgeries and signatures of dead Kickapoo people were added to the "agreement", which Congress approved on March 30, 1893."

 

Översatt:
I 1891 tvingades två Kickapoo hövdingar av inrikesminister John W. Noble att underteckna ett avtal om att sälja "överskottsland" till USA för 30 cent per tunnland. Tilsammans med dom två påtvingade signaturer blev det tillfogat många förfalskningar och signaturer från döda Kickapoo medlemmar till "avtalet", som Kongressen godkände 30 mars 1893.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-10 01:05 #9 av: sissie

Snacka om fula trix. Allt fick tydligen förekomma för att komma åt indianernas land.

Nystartad sajt om jänkare! CoolWrooom!

Amerikanska Bilar

Pontiacsgirls blogg

Anmäl
2010-09-10 08:14 #10 av: Rita-S

#9 ja vi har väl aldri hört tillsvarande förut? SOm speglar och glaspärlor och tillsvarande?

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-13 10:18 #11 av: Rita-S

11 September:

"On This Day: In 1877 General Howard found the Nez Perce trail and joined Sturgis's forces in what has come to be called the Nez Perce War. The Nez Perce were led by several chiefs, including Chief Joseph, Chief Ollicot, Chief White Bird and Chief Too'hoo'lu'sult and Chief Looking Glass. The Nez Perce were ordered by the U.S. Government to return to their reservation lands based on the 1863 treaty, which they did not recognize. Over the course of the "war", over 100 Nez Perce people would be killed."

Översatt:
I år 1877 fann General Howard Nez Perce stigen, och gick tilsammans med Sturgi's styrkor i det som kom att heta Nez Perce kriget. Nez Perce indianerna leddes av flera hövdingar inklusive Hövding Joseph, Hövding Ollicot, Hövding White Bird och Hövding Too'hoo'lu'sult och Hövding Looking Glass.
Nez Perce blev beordrad av US Regeringen att returnera till deras reservat-områden baserad på avtalet i 1863, vilket dom inte erkände. Under "krigets" gång dog över 100 Nez Perce medlemmar.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-13 10:23 #12 av: Rita-S

On This Day: September 12 is Leonard Peltier's Birthday.
Born September 12, 1944, Leonard is an American activist and member of the American Indian Movement (AIM) who was convicted and sentenced in 1977 to two consecutive terms of life imprisonment for the murder of two Federal Bureau of Investigation agents during a 1975 shootout on the Pine Ridge Indian Reservation.

Peltier's supporters present him as a political prisoner, although his murder conviction has survived appeals in various courts.

Amnesty International issued this statement: "Although he has not been adopted as a prisoner of conscience, there is concern about the fairness of the proceedings leading to his conviction and it is believed that political factors may have influenced the way the case was prosecuted."

Numerous lawsuits have been filed on his behalf but none have succeeded. Peltier is currently incarcerated at the United States Penitentiary, Lewisburg, Pennsylvania. His projected release date is October 11, 2040.

Översatt:
September 12 är Leonard Peltier födelsedag.
Född 12 september 1944, Leonard är en amerikansk aktivist och medlem i American Indian Movement (AIM) som dömdes 1977 till två på varandra följande termer av livstids fängelse för mord på två FBI agenter under ett 1975 skjuta på Pine Ridge Indian Reservation.

Peltiers anhängare presenterar honom som en politisk fånge, även om mord-dommen har överlevt överklaganden i olika domstolar.

Amnesty International utfärdade detta uttalande: "Även om han inte har antagits som en samvetsfånge, finns viss oro över rättvisan i det förfarande som ledde till domen och det anses att politiska faktorer kan ha påverkat det sätt på vilket ärendet blev behandlat."

Många stämningar har registrerats för hans räkning, men ingen har lyckats. Peltier är för närvarande fängslade i USA Penitentiary, Lewisburg, Pennsylvania. Hans planerade frigivnings-datum är 11 oktober 2040.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-13 13:17 #13 av: sissie

Tufft fängelsestraff. Han blir ju 96 år när han får komma ut igen. Hoppas han lever så länge så han kan få smaka på friheten igen.

Nystartad sajt om jänkare! CoolWrooom!

Amerikanska Bilar

Pontiacsgirls blogg

Anmäl
2010-09-13 13:31 #14 av: Rita-S

Jo , det var rätt tung straff skulle jag säga. Förmodligen kommer han dö i fängelse om han inte benådas sen.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-14 11:19 #15 av: Rita-S

13 September:

"On This Day: In 2007 the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples was adopted by the United Nations General Assembly during its 62nd session at UN Headquarters in New York City on 13 September 2007.

While as a General Assembly Declaration it is not a legally binding instrument under international law, it does "represent the dynamic development of international legal norms and it reflects the commitment of the UN's member states to move in certain directions";

The UN describes it as setting "an important standard for the treatment of indigenous peoples that will undoubtedly be a significant tool towards eliminating human rights violations against the planet's 370 million indigenous people and assisting them in combating discrimination and marginalisation." "

Översatt:
År 2007 antogs FN's deklaration om urbefolkningars rättigheter av FN's generalförsamling vid dess 62: a mötet i FN: s högkvarter i New York den 13 september 2007.

Samtidigt som en deklaration av generalförsamlingen inte är ett juridiskt bindande inom internationell rätt, är den fortfarande en representant  "för den dynamiska utvecklingen av internationella rättsliga normer och den återspeglar åtagande av FN: s medlemsstater att röra sig i vissa riktningar":

FN beskriver det som om "en viktig standard för behandling av ursprungsbefolkningar som otvivelaktigt kommer att vara ett viktigt verktyg för att eliminera kränkningar av mänskliga rättigheter i världen 370 miljoner urfolk och bistå dom i kampen mot diskriminering och marginalisering.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-20 21:38 #16 av: Rita-S

16 September:
On This Day: In 1893 the largest land run in United States history took place on what is known as the Cherokee Strip. The Cherokee Outlet, often mistakenly referred to as the Cherokee Strip, was located in what is now the state of Oklahoma, in the United States.

It was a sixty-mile (97 km) wide, 225 miles (362 km) long strip of land south of the Oklahoma-Kansas border between the 96th and 100th meridians. The Treaty of New Echota, May 23, 1836, gave the land to the Cherokees as a perpetual outlet to travel and hunt in the West. This was in addition to the land given to the Cherokees for settlement after their arrival from their home in Georgia.

In 1889, Congress authorized a commission to persuade the Cherokees to cede their complete title to the land. After a great amount of pressure, and confirmed by a treaty Congress approved March 17, 1893, the Cherokees agreed to turn title over to the United States government.

On September 16, 1893, the eastern end of the Cherokee Outlet was settled in the Cherokee Strip land run, the largest land run in the United States and the largest event of its kind in the history of the world. This section of land is still known as the Cherokee Strip, and the label has often been used to refer to the whole of the Cherokee Outlet.

Översatt:
I 1893 tog den största 'landsjakt' i USA's historia plats i vad som oftast kallas Cherokee-remsan. Cherokee Outlet, ofta felaktigt kallat Cherokee remsan låg i vad som nu är staten Oklahoma i USA.

Det var en sextio mil (97 km) bred, 225 miles (362 km) lång remsa av mark söder om Oklahoma-Kansas gränsen mellan den 96: e och 100. Meridianer. Avtalet av New Echota den 23 maj 1836, gav landet till Cherokee som en evig utlopp att resa och jaga i väst.
Detta var förutom den mark ges till Cherokee för avveckling efter ankomsten från sitt hem i Georgien.

År 1889 godkände kongressen ett uppdrag att övertala Cherokee överlåter sin fullständiga titel till marken. Efter en hel del press, och bekräftades genom ett fördrag kongressen godkände 17 mars 1893 enades Cherokees att vända titel över till USA: s regering.

Den 16 september 1893 var den östra änden av Cherokee Outlet bosatt i Cherokee Strip 'landsjakten', den största 'landsjakten' i USA och det största evenemanget i sitt slag i världshistorien. Denna delen land är fortfarande känt som Cherokee Strip, och etiketten har ofta använts för att hänvisa till hela Cherokee Outlet.

 

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-20 21:46 #17 av: Rita-S

17 September:

On This Day: In 1868 the Battle of Beecher Island (September 17-19, 1868), also known as the Battle of Arikaree Fork, began. It was an armed conflict between elements of the United States Army and several of the Plains Indian tribes who were defending their best buffalo hunting grounds.

In addition, the Cheyenne, Sioux, and Arapaho found incentive in the warfare that had been waged specifically against their clans by the military in 1867, and by memories of such atrocities as the Sand Creek massacre. Over the course of the battle, Cheyenne warrior Roman Nose (Woo-ka-nay) was killed along with close to 100 other Native people.


Översatt:
I 1886 började slaget vid Beecher Island (september 17-19, 1868), även känt som slaget vid Arikaree Fork. Det var en väpnad konflikt mellan delar av den amerikanska armén och flera av de Plains indianstammar som försvarade sina bästa buffeljakt landområden.

Dessutom fann Cheyenne, Sioux, och Arapaho incitament i den krigföring som hade fört specifikt mot deras släkter av militären 1867 och av minnen av sådana illdåd som Sand Creek-massakern. Under striden blev Cheyenne krigare Roman Nose (Woo-ka-nej) dödad tillsammans med nära 100 andra indianer.

 

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-20 21:49 #18 av: Rita-S

18 September:


On This Day: In 1813 word of the Creek Uprising spread throughout the southern States. In Nashville, Tennessee, Governor William Blount called on the state legislature to "teach these barbarous sons of the woods their inferiority." Shortly after, Andrew Jackson, as Commander of the Tennessee militia began his campaign against the Creeks, killing over 800 Red Stick Creeks within a year.

Översatt:
År 1813 spred sig nyheten om Creek upproret över hela södra staterna. I Nashville, Tennessee, kallade Guvernör William Blount på delstatens lagstiftande församling att "lära dessa barbariska söner skogen deras underlägsenhet." Strax efter, Andrew Jackson, som befälhavare för Tennessee milisen påbörjade sin kampanj mot den Creeks och dödade över 800 Red Stick Creeks inom ett år.

 

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-20 21:51 #19 av: Rita-S

19 September:

On This Day: In 2006 Maori chief, activist, and scholar Ian Hugh Kawharu, traveled to the ancestral homeland, Hawaiki, by way of te rerenga wairua, the spirits' journey. Hugh (18 February 1927 - 19 September 2006) was a distinguished academic and paramount chief of the Ngati Whatua Maori tribe.

In 1970 he became the foundation professor of social anthropology and Maori studies at Massey University. Between 1985 and 1993 he was professor of Maori studies and head of the Department of Anthropology at the University of Auckland, where he directed the building of the university's marae and was made an emeritus professor after he retired.

He was chair of the Ngati Whatua o Orakei Maori Trust Board from 1978 to 2006. He served on the Royal Commission of the Courts (1976-1978), the New Zealand Maori Council, the Board of Maori Affairs (1987-1990) and the Waitangi Tribunal (1986-1996). He was a New Zealand delegate to UNESCO and a consultant to the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) and the Food and Agriculture Organization (FAO). He was also President of the Polynesian Society.


Översatt:
Under 2006 reste Maori chef, aktivist och forskare Ian Hugh Kawharu, till förfädernas hemland, Hawaiki, genom te rerenga wairua, anderesan. Hugh (18 feb 1927 - 19 september 2006) var en framstående akademisk och Paramount chef för Ngati Whatua Maori stam.

År 1970 blev han grunden professor i socialantropologi och maori studier vid Massey University. Mellan 1985 och 1993 var han professor i Maori studier och chef för avdelningen för antropologi vid University of Auckland, där han ledde bygget av universitetets marae och blev en professor emeritus efter att han gått i pension.

Han var ordförande för Ngati Whatua o Orakei Maori Trust styrelsen från 1978 till 2006. Han tjänstgjorde på den kungliga kommissionen av domstolar (1976-1978), Nya Zeeland Maori rådet, styrelsen Maori frågor (1987-1990) och Waitangi Tribunal (1986-1996). Han var en Nya Zeeland delegat till Unesco och en konsult för att FN: s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och livsmedels-och jordbruksorganisation (FAO). Han var också ordförande i den polynesiska samhället.

 

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-20 21:53 #20 av: Rita-S

20 September:


On This Day: In 1822 Oglala Lakota war leader Red Cloud (Lakota: Mahpíya Lúta) was born. One of the most capable Native American opponents the United States Army faced, he led a successful conflict in 1866-1868 known as Red Cloud's War over control of the Powder River Country in northwestern Wyoming and southern Montana. After the Treaty of Fort Laramie (1868), he led his people in the important transition to reservation life.


Översatt:
År 1822 föddes Oglala Lakota krigshärre Red Cloud (Lakota: Mahpíya luta). Som en av de mest kapabla indianska motståndare den amerikanska armén mötte, ledde han en framgångsrik konflikt i 1866-1868 känd som Red Cloud's War över kontrollen av Powder River Land i nordvästra Wyoming och södra Montana. Efter freden i Fort Laramie (1868) ledde han sitt folk i den viktiga övergången till reservationslivet.

 

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-21 22:50 #21 av: Rita-S

21 September:

On This Day: In 1904 Chief Joseph (Hinmaton-yalatkit or Hein-mot too-ya-la-kekt) passed away. He was the chief of the Wal-lam-wat-kain (Wallowa) band of Nimiipu (Nez Perce) during General Oliver O. Howard's attempt to forcibly remove his band and the other "non-treaty" Nez Perce to a reservation in Idaho. Chief Joseph was renowned as a leader, humanitarian, and peacemaker.


Översatt:
I år 1904 gick Chief Joseph (Hinmaton-yalatkit eller Hein-MOT alltför-ya-la-kekt) bort. Han var hövding för Wal-lam-wat-Kain (Wallowa) band av Nimiipu (Nez Perce) under general Oliver O. Howard 's försök att med våld avlägsna hans band och andra "icke-fördraget" Nez Perce till en reservation i Idaho . Chief Joseph var känd som ledare, humanitära och fredsstiftare.

 

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-22 00:20 #22 av: sissie

Rest in Peace!

Nystartad sajt om jänkare! CoolWrooom!

Amerikanska Bilar

Pontiacsgirls blogg

Anmäl
2010-09-23 21:42 #23 av: Rita-S

23 September:

On This Day: In 1519 Hernan Cortes and his army arrived in the Mexican town of Tlaxcala. After a series of initial battles, the people of Tlaxcala decided to ally with the Spanish against their common enemy the Aztecs. Shortly after, Cortes and his army marched to the city of Cholula, which was under Aztec rule. Cortes and his army burned the entire city and massacred over 3,000 Native people. After the massacre, word spread throughout the Mexica and other Native populations of the true intent of the Spanish.


Översatt:
I 1519 anlände Hernan Cortes och hans armé i den mexikanska staden Tlaxcala. Efter en rad inledande strider, beslutade folk Tlaxcala att alliera sig med spanjolerna mot deras gemensamma fiende aztekerna. Strax efter, marscherade Cortes och hans armé till staden Cholula, som var under aztekernas styre. Cortes och hans armé brände hela staden och massakrerade över 3000 indianer. Efter massakern spred sig ryktet i hela Mexica och andra infödda befolkningen i den verkliga avsikten till spanjolerna.

 

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-23 23:27 #24 av: sissie

Spanjorerna var inte riktigt kloka på den tiden.

Nystartad sajt om jänkare! CoolWrooom!

Amerikanska Bilar

Pontiacsgirls blogg

Anmäl
2010-09-24 08:09 #25 av: Rita-S

det var det när sagt ingen vit mann som var just då.. allt var ju om att banka sin egen tro inn i andra, och norpa all land ingen annan vit hadde norpat först.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.