18. Information och hemsides-tips

Februari i historien

2011-02-01 23:45 #0 av: Rita-S

1 februari 1834: 
On This Day: In 1834 the state of Georgia began to seize Cherokee property and land, which they gave to White settlers. The Cherokee were forced out at gunpoint and taken to the Cherokee Agency in eastern Tennessee where they were forced onto boats and shipped to Indian Territory (present-day Oklahoma). One year later, on December 29, 1835, the Cherokee signed the Treaty of New Echota, stipulating terms and conditions for the removal of the Cherokee Nation.

På denna dag i 134 började staten Georgia att beslagta landområden som tillhörde Cherokee indianerna, vilket staten sen delade ut till vita nybyggare. Cherokee blev sen tvingat bort med vapenhot för att sen skickad till Cherokee byrån i östra Tennessee förens dom blev placerat på båtar och transporterat till Indian Territory (kallat Oklahoma i dag). 
Ett år senare, den 29 december i 1835, signerade Cherocee New Echota avtalet, som dikterade villkoren för flytten av hela Cherokee nationen.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2011-02-01 23:52 #1 av: Rita-S

4 Februari 2010: 

On This Day: In 2010 the last member of the unique Bo tribe of India's Andaman Islands died. Boa Sr, who was around 85, was the last speaker of ‘Bo', one of the ten Great Andamanese languages. The Bo are thought to have lived in the Andaman Islands for as much as 65,000 years, making them the descendants of one of the oldest human cultures on Earth. Boa Sr was the oldest of the Great Andamanese, who now number just 52. Originally ten distinct tribes, the Great Andamanese were 5,000 strong when the British colonized the Andaman Islands in 1858. Most were killed or died of diseases brought by the colonizers.


På denna dag i 2010 dog sista medlemmen av  unika Bo stamen av Indiens Andamanerna. Boa SR, som blev ungefär 85, var den sista talaren av "bo", ett av ungefär 10 stora Andamanese språken. Det är anslagits att Bo har bott i Andamanerna ungefär 65 000 år, vilket gör dem ättlingar till en av de äldsta mänskliga kulturerna på jorden. Boa Sr var den äldsta i Stora Andamanese, som numera bara uppgår till 52 stycken. Ursprunglig var dom 10 stora stamer besto Stora Andamanese av ungefär 5000 individer när Storbritanien koloniserade Andaman-öarna i 1858. Dom flesta dog av sjukdommer som kom med nybyggarna.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2011-02-02 23:08 #2 av: Rita-S

2 februari 1887

On This Day: In 1887 a law was passed in the United States that prohibited the use of any Native American language in schools. The policy had a devastating effect as it prevented many younger Native people from learning and speaking their language. Despite US efforts to assimilate Native people, the policy was ultimately a failure, and currently many Native tribes are working hard on language revitalization programs.På denna dag: År 1887 antogs en lag i USA som förbjöd all användning av Native American språk i skolorna. Den politiken hade en förödande effekt, eftersom det förhindrat många yngre indianer från lärande och att tala sitt språk. Trots USA: s ansträngningar att assimilera ursprungsbefolkningen, var politiken i slutändan ett misslyckande, och för närvarande arbetar många inhemska stammar hårt med språkliga genuppbygningsprogram.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2011-02-02 23:11 #3 av: Rita-S

6 februari : 

On This Day: Every February 6 is Sami National Day. This date was when the first Sámi congress was held in 1917 in Trondheim, Norway. This congress was the first time that Norwegian and Swedish Sámi came together across their national borders to work together to find solutions for common problems. In 1992, at the 15th Sámi Conference in Helsinki, a resolution was passed that Sámi National Day should be celebrated on February 6 to commemorate the 1st Sámi congress in 1917.

På denna dag: 6 februari är samiska nationaldagen. Detta datum var när det första samiska landsmötet hölls år 1917 i Trondheim, Norge. Denna kongress var det första gången som norska och svenska samerna samlades över de nationella gränserna för att arbeta tillsammans för att finna lösningar på gemensamma problem. År 1992 vid den 15: e samiska konferensen i Helsingfors beslöts det att samiska nationaldagen ska firas den 6 februari till minne av det 1: a samiska landsmötet i 1917.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2011-02-03 07:35 #4 av: Rita-S

6 februari: 

On This Day: Each year February 6 is celebrated as Waitangi Day. The day commemorates a significant day in the history of New Zealand and Maori people. It celebrates the signing of the Treaty of Waitangi, New Zealand's founding document, on that date in 1840. The Treaty made New Zealand a part of the British Empire, guaranteed Maori rights to their land and gave Maori the rights of British subjects.

På denna dag: 6 februari firas som Waitangi Day. Då firar vi en stor dag i historien för nybyggarna i Nya Zeeland och maori. Vi firar undertecknandet av fördraget i Waitangi, Nya Zeelands grunddokument, 6 februari 1840. I fördraget görs Nya Zeeland till en del av det brittiska imperiet, och garanterade Maori rättigheter till sin mark och gav Maori samma rättigheter som brittiska undersåtar.

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.