2010-03-08 15:47 #0 av: sissie

Mapuche bosatte sig i Syd Amerika långt innan Columbus kom dit. Deras område låg i större delen av Chile samt en bit av Argentina.

Mapuchefolket är ett gammalt ursprungsfolk som funnits länge i delar av Chile men också i angränsande områden i Argentina. Deras ursprung är inte helt kartlagd. Deras språk Mapdungun är troligen relaterat i Arawak. En av de tidigaste områden av människa i Monte Verde, Akeriak. Men det finns inga klara bevis mellan människorna som bodde i Monte Verde och Mapuche.

 

Mapuche_map.jpg

Mapuche delade upp sig i olika grupper som namngavs efter sina boplatser. De var från början olika folkslag som hade ett gemensamt språk. Picunches i norr, Mapuche från väster, Huilliches frön söder m fl.

Inkaimperiet försökte kuva Mapuche. Trots sin brist på organisation så stod de emot Inkaimperiets attacker. De kämpade mot dem i slaget vid Maule i tre blodiga dagar. Inkas erövringar av Chile tog slut vid Maule flodens strand.

De kämpade också hårt emot spanjorerna i 300 år! I slutet av 1600-talet så försökte spanjorerna att erövra deras territorium. Mapuches hårda motstånd gjorde att eupropéerna inte återvände förrän sent på 1900-talet.

Mapuchefolket hade goda kunskaper om atronomi, filosofi, historia, konst och andligehet. De visste tex 3000 år före Columbus att jorden var rund.

Deras medicinkvinna eller shaman (machi) utgör en mycket viktig roll än i dag. De kan utföra healing-cermonier och har ofta en medicintrumma (kultrun) som de spelar på. De har ofta en mycket stark inflytande och ställning som orakel och rådgivare under krig.

För att bli machí så behöver man ha mod, moralisk styrka, viljestyrka och att man är en mpuche. De blir oftast utvalda redan som barn på grund av olika händelser och upplevelser. Även ärvda egenskaper och familjens influenser spelar roll.

Mapuches språk är ett talat språk och de har inget skriftspråk.

Idag bor många mapuches i städer som Santiago. De är skickliga hantverkare. De har också med tiden lärt sig att tillverka saker i silver och väveri. Deras produkter är mycket högt prisade.

2002 fanns det cirka 604 000 mapuches i Chile och cirka 300 000 i Argentina vid Anderna.

Mapucherna kämpar hårt mot skogsavverkningsföretagen som förstör deras land. Stora arealer av regnskog avverkas varje år och ger stora sår i naturen.

mapuche.jpg

 

Källa Wikipedia Mapuche

Bilder: Wikipedia, 2010-03-05

Läsa mera: Mapuche Nation