* Europas folk

Kelterna

2010-04-05 00:51 #0 av: nera

Kelter är ett i historiskt och arkeologiskt syfte använt begrepp för flera besläktade folkstammar av indoeuropeiskt ursprung med utbredning över större delen av nordvästra Europa, samt delar av den Iberiska halvön, Balkan, och Mindre Asien kring årtusendet före vår tideräkning och framåt. I modern tid kan kelter eller keltisk användas om olika etniska grupper på Irland, i Wales, Skottland, Bretagne, Cornwall och i Spanien (Galicien).

Hos kelterna på Storbritannien fanns det 3 olika klasser som man kunde tillhöra. Den översta klassen var adeln, till dem ingick också soldaterna, vars uppgift var att skydda riket. Sen kom druiderna, som var domare, lärare och viktigast av allt, medlaren mellan kelterna och deras gudar. Längst ner kom det vanliga folket och slavar.

Fil:Celts in Europe.png

Utbredning av keltisk kultur i historien:
¦¦ Hallstattkulturens kärnområde, 500-talet f.Kr. ¦¦ Största keltiska utbredningen, 300-talet f.Kr. ¦¦ Lusitanien ¦¦ De keltiska nationerna" där keltiska språk talades fram till 1700-talet ¦¦ Områden där keltiska språk talas idag

Det existerar en rad olika kända stammar med egna namn som av en eller annan anledning inordnats i den keltiska kulturen av historieskrivare under antiken. Vi vet att såväl greker som romare inledningsvis kallade alla folkslag i Europa norr om Alperna för kelter och alla folk norr om Balkan och Svarta Havet för skyter.

Grekerna och de tidiga romerska författarna skilde alltså till exempel inte mellan kelter och germaner. Poseidonios av Apemia (levde 2:a -1:a århundradena f.Kr.) är den förste som kallar folken som bor öster om Rhen för germaner och detta begrepp övertas sedan av bland andra Julius Caesar.

En av kritikerna till begreppet "kelter" är Simon James vid British Museum i boken The Atlantic Celts - Ancient People Or Modern Invention?. Ett av hans huvudsakliga argument är att kelt är ett modernt begrepp, se vidare kelticism.

Kelterna är inget folk som vandrar in och slår sig ned i Europa med en färdig kultur. Genom arkeologiska fynd kan de knytas bakåt i historien till flera av de sten- och bronsålderskulturer som man kunnat identifiera norr om Alperna. Till indicierna för detta hör bland annat likheter mellan bevarade föremål, likheter i bildmotiv i ristningar, gemensamma drag mellan boplatser och gravskick (megalitgravar).

Den direkta föregångaren till kelterna som omnämns i grekiska och romerska källor brukar kallas La Tène-kulturen (ca. 500 f.Kr. och framåt) efter en viktig arkeologisk fyndort i Schweiz. La Tène-kulturen är en sen järnålderskultur och uppvisar i bland annat konsthantverk och teknik stora influenser från greker, etrusker och skyter.

Genom arkeologiska fynd i det kulturella kärnområdet som sträcker sig från östra Frankrike till Böhmen vet man att denna sannolikt har utvecklats ur den äldre Hallstattkulturen ca. 1000 f.Kr. - ca. 500 f.Kr. men La Tènekulturen har sannolikt också assimilerat andra kringlevande och troligen besläktade folk.

Hallstattkulturen i sin tur utvecklades ur den så kallade Urnefältskulturen, (ca. 1300 f.Kr. - 600 f.Kr.) som var spridd över större delen av Europa. (Även från Danmark och Sverige finns tydliga tecken åtminstone på omfattande kulturell påverkan från Urnefältskulturen.)

Även från Urnefältskulturen och bakåt i historien finns kopplingar, men här blir bevisen svagare och vår kunskap om dessa folk är mer bristfällig. Det kan ändå vara rimligt att förmoda att den keltiska kulturen växte fram ur en lång rad besläktade sten- och bronsåldersfolks gradvisa parallella utveckling och att utbyte och kulturell gemenskap funnits redan långt innan det går att hitta konkreta bevis för den saker i de arkeologiska fynden.

Fil:Celtic dagger, scabbard and buckle.JPG

Keltisk dolk

text och bilder taget från wikipedia 100404

Anmäl
2010-04-05 01:03 #1 av: sissie

Spännande. De bodde över ett stort område. Intressant att de utvecklats till keltiska områden.

Nystartad sajt om jänkare! CoolWrooom!

Amerikanska Bilar

Pontiacsgirls blogg

Anmäl
2010-04-05 22:02 #2 av: Loet_old

Tack för den intressanta artikeln om kelterna.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.