2010-08-01 18:54 #0 av: sissie

Evo Morales är Bolivias 80:de president men den förste indianen. Han var också först med att få majoriteten av rösterna. Över 50% av befolkningen röstade på honom. Den 18 december 2005 tillträdde han posten som president för Bolivia.

Juan Evo Morales Ayma föddes den 26 oktober 1959 i Orinoca. Han är ledare även för en löst sammanslutning av kokainodlande bönder bland ursprungsbefolkningen. Han motsätter sig Bolivias och USAs försök att få bort all odling av kokain.

Evo Morales ställde upp i presidentsvalet redan 2002 och kom då på andra plats. Några av de saker som han jobbar för är bl a att öka antalet läs och skrivkunniga i landet. Hela 22 % av befolkningen är analfabeter. Dessutom så vill han nationalisera landets naturresurser.

I presidentsvalet 2009 vann Morales med ännu större siffror. Hela 62% av befolkningen röstade på honom.

Under första året som president har Evo Morales satsat stort inom områden som sjukvård, undervisning och dokumentation.

I ett samarbeta med Kuba och Venezuela har 100 000-tal invånare i landet fått indentidetshandlingar och därmed också rätt att få utbildning, rätt att rösta samt pension.

Samarbeter med Kuba har även förbättrat sjukvården. 1 700 kubanska läkare har gett gett stora delar av ursprungsbefolkningen gratis sjukvård och Kuba har även skänkt utrustning till 20 sjukhus.

Stora arealer obrukad jord som tillhört staten har delats ut bland småbönder för att gynna den inhemska produktionen av grödor. Däribland också koka. Den anses som något heligt i Bolivia som har stor betydelse i deras ritualer och traditioner.

 

Källa: Ett år med Evo Morales